پرسش و پاسخ | پاپ آپ ممبر
در حال بارگذاری
پاسخ به

پرسش های متداول

چه زمانی پس از پرداخت سفارش تحویل داده میشود؟

فورا پس از پرداخت ثبت سفارش انجام میشود ولی زمان تحویل از ۱۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت متغییر است و بستگی به حجم کاری ما دارد.

آیا اعضای ارسالی ریزش می کنند؟

طبیعی هست که ممبر واقعی ریزش داشته باشد ولی میزان ریزش بستگی به کیفیت کانال و مدیریت دارد و از ۰ تا ۲۰ درصد ریزش به همراه خواهد داشت

ممبرها بازدید دارند؟

بله چرا که با کمک برنامه تلگرام اد می شوند ولی به صورت میوت عضو کانال خواهند شد و حدود ۱۰ درصد بازدید به همراه خواهند داشت.